Vabaõhukeskusest

22. juuni 2010 kell 20.00 avas MTÜ Vanamõisa küla pidulikult Vanamõisa vabaõhukeskuse. Endisest küla lõkkeplatsist on saanud piirkonna ja Saue valla üks parimaid avaliku kasutusega keskusi.
Keskuses on ainulaadne palgist laululava koos abiruumide ja 80 m2 lavaga, grillkoda, külakiik, spordi- ja mänguväljak, kõnniteed, jalgratta- ja auto parkla jne. Kõik meie vallakodanike huvides.
Investeering on teostatud läbi nelja projektitaotluse Euroopa Liidu toetusfondidelt (MAK meede 3.2 ja Nelja Valla Kogu Leader programm) ja Saue Vallavalitsuse kaasfinantseeringul.
Kui soovite keskuses korraladada sünnipäeva, koosviibimist, pulmi, suvepäevi palun võtke ühendust:
info@vabaohukeskus.ee
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE ARENDAMINE 2008-2013
EESMÄRK:
• Saue vallas on olemas avalik arendatud plats erinevate avalike ürituste läbiviimiseks
• Laulu-ja tantsupäevad, spordipäevad, perepäevad, kodukandi – ja küladepäevad lumelinn, vastlapäev, jaanipäev…
• Läbi valla ühisürituste tugevndatakse valla elanike ühtekuuluvustunnet ja tagatakse vabaaja ürituste kvaliteet

• Järgida kehtivat valla arengukava
ASUKOHA EELISED:
• Arendatav keskus asub Vanamõisa külas Tutermaa- Vanamõisa tee ääres Reinu I maaüksusel
• Strateegiliselt hea asukoht Saue valla keskpiirkonnas
• Ülihea ligipääsuga
• Eemal tiheasustusest, elurajoonidest
• Looduskaunis koht

PLANEERIMISE ETAPID:

I ETAPP (ehitus 2009 kevad) – Spordiväljaku ja laste mänguväljaku ehitus koos valgustusega, projekt rahastatud PRIA poolt meede 3.2.
II ETAPP (ehitus 2010)- Puhkeala rajamine, projekt rahastatud LEADER meetmest
III ETAPP (ehitus 2010) – Saue valla keskpiirkonna vabaõhulava koos tantsuplatsi- ja istepinkidega I etapp, rahastatud PRIA poolt meede 3.2
IV ETAPP – (2011) Sissesõidu tee, kergliiklustee (Leader), projekt rahastatud
V ETAPP (2012) Saue valla keskpiirkonna vabaõhulava koos tantsuplatsi- ja istepinkidega II etapp
VI ETAPP – (2013) Kõrghaljastus, piirdeaiad, viidamärgid.

Projektijuht Katrin Krause

Scroll to Top